Hotelmarkt herstelt zich van crisis

De gemiddelde bezettingsgraad van de Nederlandse hotelmarkt is het afgelopen jaar vrijwel stabiel gebleven, ondanks een sterke stijging van het aanbod.

Het onderzoek is door Horwath HTL uitgevoerd onder 366 drie-, vier- en vijfsterren hotels in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde bezettingsgraad in 2012 is gedaald van 67,2% tot 66,7%. Hiermee is een einde gekomen aan een periode van stijgende bezettingsgraden, die werd ingezet in 2010.

Ook de gemiddelde kamerprijs is in 2012 gedaald, van € 98 tot € 97. In 2011 was nog sprake van een eerste nieuwe stijging, nadat de kamerprijzen tussen 2007 en 2010 sterk waren gedaald.

Het totale aanbod van hotelkamers in de Nederlandse drie-, vier- en vijfsterrenmarkt is volgens het Kenniscentrum Horeca in 2012 gestegen met 3%, van 85.347 hotelkamers in 2011 tot 87.840 hotelkamers in 2012. In totaal gaat het om 28 nieuwe hotels. Uit het feit dat de gemiddelde resultaten in de hotelmarkt nauwelijks zijn gedaald, blijkt dat de nieuwe hotels goed zijn opgenomen in de markt.

Toch blijven de hoteliers voorzichtig in de vooruitzichten voor 2013 en 2014. Uit de resultaten van het HOSTA 2013 rapport blijkt dat de hoteliers verwachten dit jaar opnieuw een stabiele bezettingsgraad te behalen, op 67,2%. Ook de gemiddelde kamerprijs blijft naar verwachting gelijk op € 97. Voor volgend jaar wordt wel verwacht dat de resultaten zullen toenemen, naar 68,4% bezetting bij een gemiddelde kamerprijs van € 100. 

Onderzoek horeca Nederland

Bibitor werkt hard aan een professionelere horeca. Hiervoor is veel onderzoek nodig. Bibitor beheert een grote database met actuele gegevens van de Nederlandse horeca. Tevens heeft Bibitor eigen taxatie- en risicomodellen ontwikkelt, waarmee betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de potentie en waarde van locaties.

Ieder jaar weer worden talentvolle studenten van de diverse Universiteiten en Hogescholen uitgenodigd bij Bibitor hun afstudeeronderzoek te doen. Het delen van kennis en het steeds weer onderzoeken van nieuwe gebieden maakt de kennis van de Nederlandse horeca transparanter. Deze transparantie draagt bij aan meer bekendheid over dit prachtige vakgebied. Onbekend maakt onbemind. Bibitor deelt haar kennis dan ook graag. Door regelmatig te publiceren in de vakbladen en als gastdocent colleges te geven wordt de horeca steeds makkelijker in te schatten.