Strategie

Het behalen van de doelstellingen van Bibitor wordt in de eerste plaats bepaald door de mogelijkheid tot aankopen van voldoende horecapanden.

Bibitor volgt hierbij een driesporen beleid:

  1. de aankoop van al of niet verhuurde horecapanden,
  2. de aankoop van horecapanden inclusief exploitatie,
  3. het herontwikkelen van kleinschalige binnenstedelijke gebieden tot horeca.

De aankoop van al of niet verhuurde horecapanden

Integriteit, snelheid, betrouwbaarheid en de zekerheden die Bibitor de verkoper kan bieden, zijn unique selling points, maar niet doorslaggevend. In de praktijk wordt uiteindelijk op prijs ingekocht. De bruto aanvangsrendementen evenals de looptijden van de huurcontracten zijn hierbij leidend.

Bibitor is een betrouwbare partij die tegen goede en eerlijke voorwaarden aankoopt. De vastgoedobjecten dienen dan wel volledig te voldoen aan de criteria die Bibitor heeft vastgelegd in haar selectieprotocol.

De aankoop van horecapanden inclusief exploitatie

Bibitor heeft, in nauwe samenwerking met haar samenwerkende partners, ervaring in het exploiteren van horeca exploitaties. Deze ervaring is zij bereid in te zetten als het vastgoedobject aan al haar selectiecriteria voldoet. De exploitatie wordt zonodig in eigen beheer doorgezet totdat een nieuwe exploitant is gevonden (bijvoorkeur gedurende slechts een zeer korte periode). Bibitor verkoopt vervolgens de inventaris/goodwill aan de geselecteerde exploitant, die zonodig ook financieel wordt gesteund.

Deze strategie is ingegeven door het feit dat veel panden worden verkocht op basis van pand + exploitatie. Als landelijke speler willen wij dan ook voor deze verkopende partijen een belangrijke kandidaat zijn als koper.

Het (her)ontwikkelen van kleinschalige binnenstedelijke gebieden tot horeca(concentratiegebieden)

Horeca is geen overlast voor een gemeente maar een uniek visitekaartje. Met goede horeca en een doordacht centrumbeleid kan de gemeente haar aantrekkelijkheid voor de inwoners, de werkenden en de bezoekers, zeer positief beïnvloeden. Veel gemeenten zijn op zoek naar een verbetering van dit terrein. Juist in deze gemeenten wil Bibitor met haar kennis en know how op het kruisvlak van herontwikkeling en horeca toegevoegde waarde leveren.