Onderzoek Koninklijke Horeca Nederland november 2011

KHN laakt handelswijze brouwerijen ten opzichte van horecaondernemers
De macht van de brouwerbrouwers in de horeca is te groot. Bij 9 van de 10 cafés wordt het hoofdmerk bier geleverd door één van de vier grote brouwerijen die opereren op de Nederlandse markt. In veel gevallen hebben zij ook het pand in handen. Hoe groter de binding met de brouwer, hoe minder de nettowinst. (Pand)gebonden ondernemers profiteren niet van lagere hectoliterkortingen terwijl er wel een afnameverplichting is. Dat concludeert Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op grond van een onderzoek naar rendementsopbouw in de drankverstrekkende sector.

In Nederland wordt er op circa 28.000 horecalocaties, 5.600 supermarktlocaties en bij ruim 4.000 slijters bier verkocht. In 2010 was de bierconsumptie ongeveer 10 miljoen hectoliter, dit is 72 liter per bierdrinker. Circa 20% wordt verkocht in de horeca, de rest via de slijter en in toenemende mate via de supermarkt. Bier bepaalt voor 30% de omzet binnen de drankverstrekkende sector en is binnen cafés zelfs 50% van de omzet.

De KHN wil dat er een transparante en concurrerende markt ontstaat, waarbinnen de brouwer zich hoofdzakelijk richt op het produceren en leveren van bier, waarbij alle partijen duurzaam maatschappelijk ondernemen en tegelijk een redelijk rendement kunnen behalen. Uit het onderzoek blijkt echter dat er geen concurrentie op de markt is, dat de consument er niet beter van wordt en dat deze markt buitengewoon statisch is.

Belangrijkste bevindingen
Het onderzoek onder meer dan 2100 horecaondernemers levert de volgende conclusies op:

•Een groot aantal drankverstrekkende bedrijven is gebonden aan brouwerijen;

•75% van de cafés is gebonden aan een bierbrouwer

•Eén op de zes panden is eigendom van de brouwers

•11% van de horecabedrijven heeft een geldlening of borgstelling van de brouwers.

•Hoe groter de binding met de brouwer, hoe minder de nettowinst

•(Pand)gebonden ondernemers betalen de hoogste prijs. Zij profiteren niet van lagere hectoliterkortingen terwijl er wel een afnameverplichting is. Daarnaast blijkt dat hoe groter de binding met de brouwer is, hoe ongelukkiger de ondernemer zich voelt.

•De bierinkoopprijs voor ondernemers is tot twee keer hoger dan de verkoopprijs voor consumenten in de supermarkt.

Conclusies
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de samenwerking met de brouwer kan resulteren in zeer gunstige bedrijfscondities, maar evenzeer in minder gunstige. De resultaten van de onderhandeling met de brouwerij zijn voor een horecabedrijf in belangrijke mate bepalend voor de mogelijkheden om extra winsten uit het bedrijf te halen. Of de ondernemer hierin zal slagen, hangt af van de mogelijkheid die hij heeft om te onderhandelen, van zijn onderhandelingskracht en van zijn wil om te onderhandelen.

Gebleken is dat veel ondernemers niet echt de kracht hebben om te onderhandelen of de wil daartoe. Veel ondernemers ontbreekt het aan kracht, omdat zij als eenling opereren of omdat de onderhandelingsruimte via verschillende constructies zeer beperkt is. Men is gebonden aan de brouwer en kan niet zomaar switchen. Als een overstap naar een andere leverancier niet eenvoudig mogelijk is, verkeert de ondernemer bij de onderhandelingen in een underdogpositie.

Vervolg
Met dit rapport in de hand zal KHN in overleg treden met de brouwerijen, politieke partijen en de NMa om onder andere een lobby te starten om de Europese vrijstelling voor pandbinding buiten toepassing te verklaren.

Zie voor meer informatie het rapport Rendement en Relatie - Een onderzoek naar rendementsverklarende factoren voor drankverstrekkende bedrijven in de horeca op de site van KHN.

bron: KHN, 02/11/11

Aankoopbeleid

Het aankoopbeleid van Bibitor laat zich gemakkelijk weergeven overeenkomstig het selectieprotocol.