Locatieprofiel

De hoeksteen van de portefeuille wordt bepaald door horecapanden gelegen in centra van de grotere steden (> 50.000 inwoners). Bijvoorkeur wordt daarbij gekozen voor een ligging in zogenaamde horecaconcentratiegebieden. Enerzijds omdat een dergelijke ligging op langere termijn minder beperkingen kent terzake de bestemming en anderzijds meer ruimte biedt tot waardecreatie.

Bibitor heeft ook oog voor locaties die qua ligging toekomstperspectief bieden. Denk hierbij aan panden gelegen aan pleinen en markten of aan bijvoorbeeld doorgaande wegen die in de toekomst autoluw worden gemaakt. Ook al volstaat de bestemming vooralsnog niet, als er perspectief is, zal Bibitor zeker serieus onderzoek doen en afhankelijk van haar bevindingen mogelijk tot koop overgaan.

Als laatste bijzondere categorie zoeken wij locaties langs drukke snelwegen met voldoende achterland.